Център за административно обслужване - 0800 19221

Обяви и новини

12/04/2023
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕДОМЯВА,ЧЕ НА 13 април 2023 ГОДИНА СЛЕД 14.00Ч. НЯМА ДА РАБОТИ С ГРАЖДАНИ !...
09/03/2023
 ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ
31/01/2023
Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за   определянето и администрирането на местните такси и цени услуги на те...
28/10/2022
Регистрация на водовземни съоръжения от подземни водикладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др....
28/10/2022
Регистрация на водовземни съоръжения от подземни водикладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др....
28/09/2022
Община Гурково организира  прием  на заявления-декларации от кандидати за потребители на социалната услуга „Топъл обяд“....