Център за административно обслужване - 0800 19221

Профил на купувача

№ в профил на купувача:
Прикачени файлове:
2
Вид процедура:
Уникален № в АОП:
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
12.01.2006
Прикачени файлове:
13
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9099736
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
12.01.2006
Прикачени файлове:
18
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
983446
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
12.01.2006
Прикачени файлове:
12
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9099658
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
12.01.2006
Прикачени файлове:
12
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
983242
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
28.01.2005
Прикачени файлове:
14
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9099036
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
28.01.2005
Прикачени файлове:
19
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9099035
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
28.01.2005
Прикачени файлове:
14
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9099032
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
28.01.2005
Прикачени файлове:
18
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
979363
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
28.01.2005
Прикачени файлове:
14
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
979344
№ в профил на купувача:
976513
Публикувана на:
11.01.2005
Прикачени файлове:
23
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
№ в профил на купувача:
970380
Публикувана на:
31.01.2003
Прикачени файлове:
26
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
№ в профил на купувача:
003
Публикувана на:
05.01.2003
Прикачени файлове:
13
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9096855
№ в профил на купувача:
002
Публикувана на:
13.01.2002
Прикачени файлове:
14
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
№ в профил на купувача:
001
Публикувана на:
13.01.2002
Прикачени файлове:
11
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
№ в профил на купувача:
002 / 2020
Публикувана на:
15.01.2001
Прикачени файлове:
17
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9095859
№ в профил на купувача:
001 / 2020
Публикувана на:
15.01.2001
Прикачени файлове:
9
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9095858
№ в профил на купувача:
003/2019
Публикувана на:
01.01.2000
Прикачени файлове:
9
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
09.01.2000
№ в профил на купувача:
004/2019
Публикувана на:
12.01.2009
Прикачени файлове:
11
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9092442
Последна промяна:
27.01.2009
№ в профил на купувача:
002/2019
Публикувана на:
05.01.2009
Прикачени файлове:
16
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
16.01.2009
№ в профил на купувача:
4/2019
Публикувана на:
14.01.2008
Прикачени файлове:
10
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9091423
Последна промяна:
03.01.2009
№ в профил на купувача:
3/2019
Публикувана на:
18.01.2004
Прикачени файлове:
2
Вид процедура:
ДОГОВАРЯНЕ
Уникален № в АОП:
907999
Последна промяна:
18.01.2004
№ в профил на купувача:
3/2019
Публикувана на:
18.01.2004
Прикачени файлове:
2
Вид процедура:
ДОГОВАРЯНЕ
Уникален № в АОП:
907997
Последна промяна:
18.01.2004
№ в профил на купувача:
1/2019
Публикувана на:
18.01.2004
Прикачени файлове:
2
Вид процедура:
ДОГОВАРЯНЕ
Уникален № в АОП:
907995
Последна промяна:
18.01.2004
№ в профил на купувача:
002/2019
Публикувана на:
15.01.2004
Прикачени файлове:
12
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9087471
Последна промяна:
18.01.2006
№ в профил на купувача:
001
Публикувана на:
12.01.2003
Прикачени файлове:
3
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
12.01.2003
№ в профил на купувача:
001/2019
Публикувана на:
14.01.2002
Прикачени файлове:
11
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9085641
Последна промяна:
18.01.2004
№ в профил на купувача:
003-2019
Публикувана на:
01.01.2002
Прикачени файлове:
16
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2019-0003
Последна промяна:
16.01.2005
№ в профил на купувача:
002-2019
Публикувана на:
01.01.2002
Прикачени файлове:
17
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2019-0002
Последна промяна:
16.01.2005
№ в профил на купувача:
001-2019
Публикувана на:
01.01.2002
Прикачени файлове:
24
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2019-0001
Последна промяна:
19.01.2006
№ в профил на купувача:
007-2018
Публикувана на:
25.01.2000
Прикачени файлове:
15
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2018-0012
Последна промяна:
15.01.2004
№ в профил на купувача:
001-2018
Публикувана на:
22.01.2000
Прикачени файлове:
30
Вид процедура:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален № в АОП:
00694-2018-0011
Последна промяна:
10.01.2006
№ в профил на купувача:
006-2018
Публикувана на:
20.01.2009
Прикачени файлове:
7
Вид процедура:
Уникален № в АОП:
00694-2018-0010
Последна промяна:
16.09.2022
№ в профил на купувача:
2018-003
Публикувана на:
21.01.2008
Прикачени файлове:
18
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9079907
Последна промяна:
20.01.2009
№ в профил на купувача:
2018-0002
Публикувана на:
21.01.2008
Прикачени файлове:
13
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9079909
Последна промяна:
20.01.2009
№ в профил на купувача:
4/2018
Публикувана на:
17.01.2008
Прикачени файлове:
1
Вид процедура:
ДОГОВАРЯНЕ
Уникален № в АОП:
863471
Последна промяна:
17.01.2008
№ в профил на купувача:
3/2018
Публикувана на:
17.01.2008
Прикачени файлове:
2
Вид процедура:
ДОГОВАРЯНЕ
Уникален № в АОП:
863469
Последна промяна:
31.01.2000
№ в профил на купувача:
2018-001
Публикувана на:
17.01.2008
Прикачени файлове:
8
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9080134
Последна промяна:
31.01.2000
№ в профил на купувача:
005-2018
Публикувана на:
13.01.2008
Прикачени файлове:
5
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2018-0007
Последна промяна:
27.01.2008
№ в профил на купувача:
004-2018
Публикувана на:
30.01.2007
Прикачени файлове:
19
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2018-0006
Последна промяна:
04.01.2002
№ в профил на купувача:
003-2018
Публикувана на:
06.01.2007
Прикачени файлове:
17
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2018-0005
Последна промяна:
29.01.2003
№ в профил на купувача:
2/2018
Публикувана на:
02.01.2007
Прикачени файлове:
11
Вид процедура:
ДОГОВАРЯНЕ
Уникален № в АОП:
854887
Последна промяна:
16.01.2007
№ в профил на купувача:
001-2018
Публикувана на:
28.01.2006
Прикачени файлове:
8
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
06.01.2007
№ в профил на купувача:
002-2018
Публикувана на:
15.01.2006
Прикачени файлове:
14
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2018-0003
Последна промяна:
05.01.2000
№ в профил на купувача:
1/2018
Публикувана на:
06.01.2006
Прикачени файлове:
7
Вид процедура:
ДОГОВАРЯНЕ
Уникален № в АОП:
850278
Последна промяна:
06.01.2006
№ в профил на купувача:
001-2018
Публикувана на:
02.01.2004
Прикачени файлове:
21
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2018-0001
Последна промяна:
04.01.2006
№ в профил на купувача:
004-2017
Публикувана на:
15.01.2002
Прикачени файлове:
14
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2017-0005
Последна промяна:
02.01.2003
№ в профил на купувача:
003-2017
Публикувана на:
14.01.2002
Прикачени файлове:
17
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2017-0004
Последна промяна:
28.01.2003
№ в профил на купувача:
002-2017
Публикувана на:
15.01.2001
Прикачени файлове:
10
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2017-0003
Последна промяна:
11.01.2004
№ в профил на купувача:
008-2017
Публикувана на:
15.01.2001
Прикачени файлове:
9
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9070356
Последна промяна:
04.01.2002
№ в профил на купувача:
007-2017
Публикувана на:
13.01.2001
Прикачени файлове:
5
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
14.01.2001
№ в профил на купувача:
006-2017
Публикувана на:
18.01.2008
Прикачени файлове:
6
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9067458
Последна промяна:
19.01.2009
№ в профил на купувача:
001-2017
Публикувана на:
17.01.2008
Прикачени файлове:
3
Вид процедура:
ДОГОВАРЯНЕ
Уникален № в АОП:
801211
Последна промяна:
05.01.2000
№ в профил на купувача:
005-2017
Публикувана на:
17.01.2008
Прикачени файлове:
6
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9067650
Последна промяна:
18.01.2009
№ в профил на купувача:
003-2017
Публикувана на:
08.01.2008
Прикачени файлове:
6
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9067084
Последна промяна:
05.01.2000
№ в профил на купувача:
004-2017
Публикувана на:
08.01.2008
Прикачени файлове:
12
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9067371
Последна промяна:
20.01.2009
№ в профил на купувача:
003/2017
Публикувана на:
17.01.2007
Прикачени файлове:
7
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
26.01.2007
№ в профил на купувача:
002-2017
Публикувана на:
29.01.2006
Прикачени файлове:
7
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9065743
Последна промяна:
14.01.2008
№ в профил на купувача:
002/2017
Публикувана на:
02.01.2006
Прикачени файлове:
17
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
26.01.2007
№ в профил на купувача:
001-2017
Публикувана на:
19.01.2004
Прикачени файлове:
15
Вид процедура:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален № в АОП:
00694-2017-0001
Последна промяна:
08.01.2008
№ в профил на купувача:
001-2017
Публикувана на:
15.01.2003
Прикачени файлове:
14
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9062331
Последна промяна:
23.01.2006
№ в профил на купувача:
001/2017
Публикувана на:
02.01.2002
Прикачени файлове:
16
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
10.01.2002
№ в профил на купувача:
Публикувана на:
07.01.2001
Прикачени файлове:
4
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9058279
№ в профил на купувача:
002-2016
Публикувана на:
16.09.2022
Прикачени файлове:
9
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
19.09.2022
№ в профил на купувача:
001-2016
Публикувана на:
20.01.2009
Прикачени файлове:
14
Вид процедура:
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Уникален № в АОП:
Последна промяна:
29.01.2009
№ в профил на купувача:
005-2016
Публикувана на:
29.01.2008
Прикачени файлове:
6
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9055928
Последна промяна:
16.01.2009
№ в профил на купувача:
004-2016
Публикувана на:
29.01.2008
Прикачени файлове:
12
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9055925
Последна промяна:
18.01.2000
№ в профил на купувача:
003-2016
Публикувана на:
18.01.2008
Прикачени файлове:
7
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9055515
Последна промяна:
30.01.2008
№ в профил на купувача:
002
Публикувана на:
27.01.2007
Прикачени файлове:
6
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9055018
Последна промяна:
04.01.2008
№ в профил на купувача:
001
Публикувана на:
07.01.2007
Прикачени файлове:
7
Вид процедура:
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Уникален № в АОП:
9054136
Последна промяна:
07.01.2007
№ в профил на купувача:
003-2016
Публикувана на:
27.01.2006
Прикачени файлове:
24
Вид процедура:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален № в АОП:
00694-2016-0003
Последна промяна:
18.01.2004
№ в профил на купувача:
003-2016
Публикувана на:
13.01.2004
Прикачени файлове:
2
Вид процедура:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Уникален № в АОП:
9052741
Последна промяна:
13.01.2004
№ в профил на купувача:
002-2016- ПРЕКРАТЕНА
Публикувана на:
12.01.2004
Прикачени файлове:
3
Вид процедура:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален № в АОП:
00694-2016-0002
Последна промяна:
11.01.2005
№ в профил на купувача:
001-2016
Публикувана на:
12.01.2004
Прикачени файлове:
11
Вид процедура:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален № в АОП:
00694-2016-0001
Последна промяна:
08.01.2009
№ в профил на купувача:
002-2016
Публикувана на:
06.01.2004
Прикачени файлове:
14
Вид процедура:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Уникален № в АОП:
9052182
Последна промяна:
19.01.2004
№ в профил на купувача:
001-2016
Публикувана на:
10.01.2003
Прикачени файлове:
9
Вид процедура:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Уникален № в АОП:
9051140
Последна промяна:
12.01.2004
№ в профил на купувача:
011-2015
Публикувана на:
25.01.2001
Прикачени файлове:
12
Вид процедура:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален № в АОП:
00694-2015-005
Последна промяна:
02.01.2002
№ в профил на купувача:
010-2015
Публикувана на:
16.01.2009
Прикачени файлове:
16
Вид процедура:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален № в АОП:
00694-2015-004
Последна промяна:
19.01.2002
№ в профил на купувача:
2015-1
Публикувана на:
01.01.2009
Прикачени файлове:
1
Вид процедура:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Уникален № в АОП:
9045447
№ в профил на купувача:
007-2015
Публикувана на:
13.01.2008
Прикачени файлове:
9
Вид процедура:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален № в АОП:
00694-2015-003
Последна промяна:
28.01.2009
№ в профил на купувача:
2015-6
Публикувана на:
07.01.2008
Прикачени файлове:
5
Вид процедура:
Уникален № в АОП:
681632
№ в профил на купувача:
005-2015
Публикувана на:
28.01.2007
Прикачени файлове:
4
Вид процедура:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Уникален № в АОП:
9044318
Последна промяна:
19.01.2008
№ в профил на купувача:
004-2015- ПРЕКРАТЕНА
Публикувана на:
16.01.2007
Прикачени файлове:
10
Вид процедура:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален № в АОП:
00694-2015-001
№ в профил на купувача:
2015-3
Публикувана на:
02.01.2006
Прикачени файлове:
6
Вид процедура:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Уникален № в АОП:
№ в профил на купувача:
2015-2
Публикувана на:
26.01.2003
Прикачени файлове:
6
Вид процедура:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Уникален № в АОП:
9040217
№ в профил на купувача:
2014-1
Публикувана на:
14.01.2008
Прикачени файлове:
4
Вид процедура:
Уникален № в АОП:
№ в профил на купувача:
2014-2
Публикувана на:
28.01.2008
Прикачени файлове:
2
Вид процедура:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Уникален № в АОП: