Център за административно обслужване - 0800 19221

БИО РАЛИ 2022г. гр.Гурково - ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

НА 3.09.2022Г. В ГУРКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 33-ТО БИО РАЛИ С МАГАРЕШКИ КАРУЧКИ.

РАЛИТО Е ТРАДИЦИОННО И ЕДИНСТВЕНО ПО РОДА СИ.

МАГАРЕШКОТО ШОУ Е ОБЕКТ НА ГОЛЯМ ЗРИТЕЛСКИ ИНТЕРЕС И ОРГАНИЗАЦИЯТА МУ ИЗИСКВА ЗНАЧИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВЯВА ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОДПОМОГНАТ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАЛИТО ЗА ДА СЕ НАСЛАДИМ ОТНОВО НА ЕДНО ЗАБАВНА "МАГАРИАДА 2022"

СМЕТКА ДАРЕНИЯ - ЦКБ АД

IBAN - BG88CECB97908463698000 КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 445100
ВIC - CECBBGSF