Община Гурково заема територия от 292 кв. км. С население 5 843 души, разпределено неравномерно в 11 населени места. Най-голяма част от него живее в административния център – гр. Гурково – 3 169 жители.

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

22 НОЕ 2021

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37,АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ-2021г.

Архив

СЪОБЩЕНИЕ

16 НОЕ 2021

ограничено водоподаване на 16.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

08 НОЕ 2021

Проект: „Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“

СЪОБЩЕНИЕ

26 ОКТ 2021

Съобщение във връзка с организиране и провеждане на обучителна и разяснителна кампания на територията на община Гурково за гласуване на СУЕМГ с инсталирана демоверсия

МЕНЮ