Община Гурково заема територия от 292 кв. км. С население 5 843 души, разпределено неравномерно в 11 населени места. Най-голяма част от него живее в административния център – гр. Гурково – 3 169 жители.

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

08 АВГ 2022

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

СЪОБЩЕНИЕ

05 АВГ 2022

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

03 АВГ 2022

Публикуван проект на наредба

СЪОБЩЕНИЕ

03 АВГ 2022

БИО РАЛИ 2022г. гр.Гурково - ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

МЕНЮ