Община Гурково заема територия от 292 кв. км. С население 5 843 души, разпределено неравномерно в 11 населени места. Най-голяма част от него живее в административния център – гр. Гурково – 3 169 жители.

Новини

ПОКАНА

24 ЯНУ 2022

Архив

УВЕДОМЛЕНИЕ

18 ЯНУ 2022

ЗАПИСВАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИ ЗА ДЪРВА ЗА ОТОПИТЕЛЕН СЕЗОН

СЪОБЩЕНИЕ

06 ЯНУ 2022

съобщение-дезинфекция

СЪОБЩЕНИЕ

22 ДЕК 2021

СЪОБЩЕНИЕ

09 ДЕК 2021

съобщение

МЕНЮ