Община Гурково заема територия от 292 кв. км. С население 5 843 души, разпределено неравномерно в 11 населени места. Най-голяма част от него живее в административния център – гр. Гурково – 3 169 жители.

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

19 МАЙ 2022

профилактика

ПРАЗНИК НА РОЗАТА ГУРКОВО 2022г.

11 МАЙ 2022

ПРОГРАМА 28.05.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

28 АПР 2022

ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

20 АПР 2022

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИСТ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ОТ ВСИЧКИ ЛИЦА -ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАЩИ

СЪОБЩЕНИЕ

19 АПР 2022

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪВМЕСТНО С РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

МЕНЮ