Център за административно обслужване - 0800 19221

Обяви и новини

29/02/2024
Инспекторът от Детска педагогическа стая представи лекция "Шофиране под въздействието на алкохол.  Наказания."...
28/02/2024
Прием на номинации за членове на Обществената комисия
21/01/2024
Радвам се, че сте активни и ви благодаря за това, че поддържате традициите живи с онази топлина, от която всеки от нас и...
20/10/2023
ГРАФИК ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАШИНАТА ЗА ПРОБНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА...
16/10/2023
Уведомяваме членовете на Секционните избирателни комисии ( СИК) в община Гурково във връзка с изборите за общински съвет...
05/10/2023
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ( ПРИЛОЖЕНИЕ №13-МИ, ПРИЛОЖЕНИЕ №17-МИ) НА 14.10.2023г...
14/08/2023
ОБЯВА 110 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
14/07/2023
Протокол в изпълнение на заповед № РД-07-2/31.01.2023 г. на директора на ОД “Земеделие” - гр.Стара Загора...
12/04/2023
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕДОМЯВА,ЧЕ НА 13 април 2023 ГОДИНА СЛЕД 14.00Ч. НЯМА ДА РАБОТИ С ГРАЖДАНИ !...
09/03/2023
 ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ
31/01/2023
Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за   определянето и администрирането на местните такси и цени услуги на те...
28/10/2022
Регистрация на водовземни съоръжения от подземни водикладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др....
28/10/2022
Регистрация на водовземни съоръжения от подземни водикладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др....
28/09/2022
Община Гурково организира  прием  на заявления-декларации от кандидати за потребители на социалната услуга „Топъл обяд“....