Център за административно обслужване - 0800 19221

Избори за Народно събрание 2 април 2023 г

"Списък на заличените лица"-виж

РИК- избори за Народно събрание 02 април 2023 г

ЦИК - избори за Народно събрание 02 април 2023 г

Избирателни секции - ЗАПОВЕД №З-43/06.02.2023 за образуване на избирателни секции

Приложение №2 към  Заповед  № З- 43/06.02.2023 г. - адреси на избирателните секции в Община Гурково

Избирателни списъци - ЗАПОВЕД №З-47/08.02.2023г. за обявяване на избирателни списъци

Избирателен списък за провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. - публикуван на 16.02.2023 г. - секции 001 - 006 и 008 

Избирателен списък за провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. - публикуван на 16.02.2023 г. - секции 007 и 009

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК

Приложение № 21-НС ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за НС - 2 април 2023 г.

Приложение № 67-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия за избори за НС - 2 април 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ - ВАЖНИ СРОКОВЕ

СЕКЦИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Предизборна кампания - ЗАПОВЕД №З-61/23.02.2023г. за условията и реда за провеждане на предизборната кампания в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.