Център за административно обслужване - 0800 19221

Избори

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024
 • Заповед № З-162 - Образуване на избирателни секции на територията на община Гурково, област Стара Загора за провеждане на избори за Членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание, насрочени за 09/06/2024 г.

Заповед № З-162/10.04.2024 г. 

Публикувано на 19/04/2024 г.

 • Заповед № З-164 - Определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за провеждане на изборите за Членове на Европейски парламент от Република България и за Народно събрание, насрочени за 09/06/2024 г.

Заповед № З-164/10.04.2024 г.

Публикувано на 19/04/2024 г.

 • Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в Община Гурково.

       Вижте поканата - тук

Публикувано на 24/04/2024 г.

 • Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент  от Република България на 9 юни 2024 г.

        Избирателни секции 007 и 009 

        Избирателни секции 001-006 и 008

 • Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

        Избирателни секции 007 и 009

        Избирателни секции 001-006 и 008

Публикувано на 26/04/2024 г.

 • Съобщение до гражданите за приемане на заявления за изборите на 9 юни 2024 г.

Вижте съобщението - тук

 • Заявления:

         Приложение №16 - ЕП - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки 

         Приложение №17 - НС - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки

         Приложение №26 - ЕП - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

         Приложение №27 - НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

         Приложение №30 - ЕП - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

         Приложение №31 - НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Публикувано на 30/04/2024 г.

 • Заповед № З-203 - Определяне местата за поставяне на агитационни материали 

Заповед № З-203/02.05.2024 г.

Публикувано на 08/05/2024 г.

Публикувано на 10/05/2024 г.

 • Списък на секциите с машинно гласуване в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 .

Вижте списъка - тук

 • Съобщение за избирателите - Важни крайни срокове за подаване на заявления за изборите на членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Вижте съобщението - тук

Публикувано на 20/05/2024 г.

 • Съобщение за избиратели с увреждания

Вижте съобщението - тук

Публикувано на 21/05/2024 г.

 • Съобщение за избирателите - важни крайни срокове за подаване на заявления за изборите на членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Виж съобщението - тук

 • Важно съобщение за членовете на СИК

Виж съобщението - тук

Публикувано на 28/05/2024 г.

Списък на заличените лица ЕП - тук                                     

Публикувано на 29/05/2024 г

Списък на заличените лица - НС - тук

Публикувано на 29/05/2024 г