Център за административно обслужване - 0800 19221

Избори 2023 г

Избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ  2023 ГОД.

"Избирателен списък - част ІІ"-ВИЖ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ ГД ГРАО
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ -ВАЖНИ СРОКОВЕ
Приложение № 13 МИ Заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36 ИК)
Приложение № 17 МИ Заявление за гласуване с ПИК (чл. 37 ИК)
Приложение № 7 МИ Заявление за отстраняване на грешки в изб.списък (чл. 43 ИК)
СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ГУРКОВО, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА- ВИЖ

ЗАПОВЕД №З-294 ОТ 20.09.2023Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТАБЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ- 20.09.2023Г. 

ЦИК - Местни избори 2023

ПОКАНА ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПП И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК - 14.09.2023 г.

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ - 14.09.2023

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ - 14.09.2023 

ЗАПОВЕД № 3-277 от 08.09.2023 г. за изменение на заповед № З-273 за образуване на изб. секции - 08.09.2023 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - АДРЕС НА ИЗБ. СЕКЦИИ - 08.09.2023 г.

ЗАПОВЕД № 3-273 ОТ 29.08.2023 г. за образуване на избирателни секции - качено на 29.08.2023 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ОБХВАТ - КАЧЕНО НА 29.08.2023 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ - АДРЕС НА ИЗБ. СЕКЦИИ- КАЧЕНО НА 29.08.2023 ГОД.

ПОКАНА -  публикувано на 09.08.2023г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я от лицата, предложени за членове на ОИК,в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.(чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)

Образец за предложение на членове на ОИК-Гурково

Решение № 1962-МИ от 04_08_2023 г_ за провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на ОИК

Решение № 1963-МИ от 04_08_2023 г_ за жребий при попълване съставите на ОИК