Център за административно обслужване - 0800 19221

Публично обсъждане проектобюджети

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023 г. на Община Гурково

Проект приходи- виж

Проект разходи-виж

Капиталова програма-виж

Публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета за 2022год

Покана

Касов отчет към 31.12.2022г.

Предложение общински дълг

Отчет общински дълг

Информация общински дълг