Център за административно обслужване - 0800 19221

Формула за разпределяне на средствата в Образователните институции

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2022 ГОДИНА

Информация

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2020 година

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2019 година

2019-02-26
Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2018 година
2018-02-27
Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2017 година 2017-02-16

РАЗПР