Център за административно обслужване - 0800 19221

Отчети

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГУРКОВО И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ


  Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

  Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода  01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

  Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

  Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

 Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода  01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 12.11.2019 г. – 30.06.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2017- 31.12.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2017-30.06.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2016-31.12.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 06.11.2015-30.06.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2015-30.06.2015 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2014-31.12.2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2014-30.06.2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2013-31.12.2013 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2013-30.06.2013 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2012- 31.12.2012 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за мандат 2007-2011 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2010- 31.12.2010 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2009- 31.12.2009 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Гурково и на неговите комисии за периода януари- юни 2009 г.

ОТЧЕТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГУРКОВО


Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

 Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

 Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. 

Отчет на Кмета на Община Гурково за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

Отчет на Кмета на община Гурково за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. 

Отчет на Кмета на Община Гурково за изпълнение Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г..doc

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 06.11.2015 – 30.06.2016 година. .docx

Отчет за дейността на общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2012 – 31.12. 2012 година.doc

Отчет за състоянието на общинския дълг в Община Гурково за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г..pdf

Oтчет за дейността на Общински съвет – Гурково и неговите комисии за периода януари – юни 2010 Г..doc

Oтчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2009 – 31.12.2009 година.doc

Oтчет на Кмета на община Гурково за изпълнение Решенията на Общински съвет-Гурково за първото полугодие на 2010г..doc

Отчет на Кмета на Община Гурково за изпълнение на решенията на ОбС – Гурково за І-то полугодие на 2015 г..pdf

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 ноември 2015 г..rar

Отчет На кмета на Община Гурково по изпълнение на програмата за управление и развитие на общината през мандат 2007-2011г..doc

Отчет на кмета за дейността по изпълнение на прогр. за управление и развитие на общ.Гурково за мандат 2011-2015 за периода 12.2011–12.2012г.doc

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и неговите комисии за мандат 2007- 2011 година.doc

Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 година..pdf

Oтчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода януари – юни 2009 година.doc

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 година..pdf

Отчет на Кмета за дейността по изпълнение на прогр. за управление и развитие на общ.Гурково за Мандат 2011-2015 за периода 01.2014–12.2014г.pdf

Отчет с вх. № ОС – 32 05.02.2015 г. на Кмета на Общ.Гурково за изпълнение на решенията на Общ. съвет – Гурково за ІІ –то полугодие на 2014 г..pdf

Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.doc

Oтчет на кмета за изпълнението на бюджета за 01.01.- 31.12.09г и прогр. за управл. и развитие на общ. за мандат 2007-11г за периода 11.2008–12.2009г.doc

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 година..pdf

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2013 – 30.06. 2013 година..pdf

Oтчет на кмета за изпълнението на бюджета за 01.01.- 31.12.09г и прогр. за управл. и развитие на общ. за мандат 2007-11г за периода 11.2007–12.2008г.doc

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и неговите комисии за периода 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г..doc

Отчет на кмета за изпълнението на бюджета за 01.01-31.12.10 и програмата за управл. и разв. на общ. през мандат 2007-11г за 11.2009–12.2010.doc

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 30.06. 2014 Г..pdf

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА 01.07.2013 - 31.12.2013 Г..pdf

Отчет за състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. в Община Гурково.doc

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 година. .docx

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година..docx

Отчет за изпълнението на Програмата за управление и развитие на Община Гурково през мандат 2015-2019 г. за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г..docx

Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 година..doc

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 година.pdf

Отчет за изпълнението на Програмата за управление и развитие на Община Гурково през мандат 2015-2019 г. за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. .pdf

.docx

Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково и на неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г..docx

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Гурково за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г..doc