Център за административно обслужване - 0800 19221

Конкурс за "Най-добро домашно вино"

Имате ли домашно бяло вино, розе или червено, реколта 2023 г.?! Носете го в стъклена бутилка в Клуба на пенсионера и участвайте в Конкурса!