Център за административно обслужване - 0800 19221

СЪОБЩЕНИЕ - 30.08.2022 - АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

НА 30.08.2022Г. ОТ 09:00/14:00 

ГР. ГУРКОВО - СПИРА СЕ ВОДОПОДАВАНЕТО

ПО УЛ. ПРОХОДА И УЛ. РОЗОВА ДОЛИНА,

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ;