Център за административно обслужване - 0800 19221

Извършена планова дезакаризация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

На 31.08.2022 г. ще се извърши плануваната от Община Гурково дезакаризация /пръскане срещу кърлежи/ на зелени площи /паркове, детски градини, зони за отдих и спорт/ в населените места на общината, като   третирането на терените се извърши с биоцида ФОВАЛ ЕК, със специално оборудване на фирма „ЕМ ДЖИ КОНСУЛТ 2008” ООД, с която общината има сключен договор.  В близост до третираните площи ще са поставени информационни табели с вида на използвания препарат и карантинния срок. Ще бъдат изготвени  протоколи, които съдържат информация за името на препарата, с който е пръскано и площта, която е била обработена.