Център за административно обслужване - 0800 19221

СЪОБЩЕНИЕ - НЕРАБОТЕН ДЕН

 

Общинска администрация Гурково уведомява,

че  с решение № 132 от 30.07.2020 год. на Общински съвет 

4 септември – Деня на община Гурково е обявен за неприсъствен ден на територията на общината.

В тази връзка Общинска администрация Гурково уведомява,

че няма да работи с граждани на 04.09.2023 година.