Център за административно обслужване - 0800 19221

ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА 3.09.2022 И 04.09.2022

ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА 3.09.2022 И 04.09.2022

ЗАПОВЕД №З-256/31.08.2022