Център за административно обслужване - 0800 19221

СЪОБЩЕНИЕ - ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГР.ГУРКОВО

ЗАПОВЕД № З-268/25.08.2023г. - ВИЖ