Център за административно обслужване - 0800 19221

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023 г. на Община Гурково

ПОКАНА