Център за административно обслужване - 0800 19221

Във връзка с настъпилите горещини и липсата на достатъчно валежи апелирам гражданите на община Гурково ПЕСТЕТЕ ПИТЕЙНАТА ВОДА в населените места.

АПЕЛ