Център за административно обслужване - 0800 19221

ПРИЗИВ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Във връзка с предстоящия напоителен сезон,

Община Гурково призовава жителите на гр.Гурково

да почистят вадите пред домовете си.