Център за административно обслужване - 0800 19221

СЪОБЩЕНИЕ ИЗТИЧАЩИ СРОКОВЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изтичане на срока за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 21-НС), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 67-НС) Общинска администрация град Гурково уведомява гражданите от общината, че е организирано дежурство от служители на администрацията в събота 18 март 2023 год., както следва:

в Общинска администрация град Гурково  - за всички секции на територията на  община Гурково-  на адрес -  бул. " Княз Александър Батенберг" № 3 – 1 етаж  - от 08.00 до 17,00 ч – тел. 0888248026; 0895311259; 0885555325