Център за административно обслужване - 0800 19221

ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

ПЛАН  ЗА  ЕНЕРГИЙНА  ЕФЕКТИВНОСТ  НА ОБЩИНА  ГУРКОВО  И  ПРОГРАМА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  МУ  2020 – 2025 г.- ВИЖ

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА  ЕФЕКТИВНОСТ И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2024 г.-ВИЖ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2024г.- ВИЖ

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗЕВИ - ВИЖ

ОТЧЕТ  ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2022г.- ВИЖ