Център за административно обслужване - 0800 19221

Съобщение за съставен Констативен акт №1/19.01.2023г.

Съобщение за съставен Констативен акт №1/19.01.2023г. на Стойчо Йовчев Стойчев от гр.Гурково