Център за административно обслужване - 0800 19221

ЗАПОВЕД ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ -16.01.2023Г.

Във връзка с увеличаване заболеваемостта от ОРЗ и грип на територията на област Стара Загора се въвеждат временни противоепидемични мерки от 00:00 ч на 17.01.2023 г до 24:00 ч на 23.01.2023г. включително. 

Заповед РД-01-12/ 16.01.2023г.