Център за административно обслужване - 0800 19221

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ

Общинска администрация град Гурково обявява, че на интернет страницата на община Гурково Проекти на нормативни документи (gurkovo.bg) са  публикувани проекти на  "Програма  за  управление и разпореждане  с имотите - общинска собственост в община Гурково, област Стара Загора през  2023 г."  и  "Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022г."