Център за административно обслужване - 0800 19221

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ТБО 2023 г.