Център за административно обслужване - 0800 19221

Кметът участва в годишната конференция на РАО „Тракия“

Кметът на Община Гурково Кънчо Папазов участва в годишната конференция на Регионалната асоциация на общините „Тракия“ и дискусионен форум на местните власти, които се провеждат в Поморие. В събитието участва  Стефан Спасов – началник отдел “Водено от общностите местно развитие“ в Министерството на земеделието и храните, който запозна кметовете с възможности за финансиране по подхода ВОМР през настоящия планов период и най-често допускани грешки при кандидатстване с проекти. По време на двудневната среща се обсъждат добри практики и перспективи за сътрудничество с партньорски организации от Гърция и Турция.

Опитът на гръцките общини е представен от кмета на община Марония-Сапес, а опитът на турските общини – от д-р Шафак Баша, генерален директор на най-голямото водно дружество в Турция “ИСКИ”, Истанбул. С идеи за бъдещи съвместни инициативи във форума се включи и д-р Георги Барбаров – председател на Българската община в Република Молдова, град Кишинев.

Дискутирана бе темата за наближаващия срок за определяне на такса смет по новата методика според количеството изхвърлени отпадъци и реалният риск някои общини да не успеят да приемат навреме наредбите и план-сметката, свързани с това. Акцентът  бе върху търсенето на механизъм за разширена отговорност на производителя (този, който произвежда опаковката е замърсителят и той трябва да плаща адекватна такса, а не само крайният потребител).