Център за административно обслужване - 0800 19221

Информационна среща с гражданите, живеещи в многофамилни жилищни сгради, на 3 юли

На 3 юли 2024 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Община Гурково ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат дадени разяснения по програмата за саниране.

Информираме заинтересованите граждани, живеещи в многофамилни жилищни сгради (блокове) за стартиране на кампания за набиране на заявления за участие в процедура за енергийно обновяване (саниране) на сградите. Процедурата BG16FFPR003-4.001 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по ПРР 2021 – 2027 към настоящият момент е отворена за кандидатстване. В тази връзка очакваме подаване на заявления за участие с пакет от документи до 19 август 2024 г. (понеделник), включително.

 Образци на заявлението и придружаващите документи може да изтеглите от тук: https://drive.google.com/drive/folders/1JBUdH3cAaNh2dxsKsWo5aIwwTCW16L9S?usp=sharing

Напомняме на заинтересованите граждани, живеещи в многофамилни жилищни сгради (блокове), че е необходимо създаване на сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост и регистрацията му в общинска администрация. Техническата документация, която се подава със заявлението се състои от архитектурно заснемане, обследване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт, и обследване за енергийна ефективност.

 Консултация относно документацията може да се извърши на място в сградата на Община Гурково.