Център за административно обслужване - 0800 19221

Първа среща с граждани от многофамилните жилища за програмата за саниране

В рамките на следващата седмица (10 - 16 юни), трябва да се уведомят всички собственици на жилищни и на стопански обекти в сградите за предстоящата кампания на програмата за саниране. Това стана ясно на проведената среща  в кабинета на кмета за разясняване на условията и реда за участие в програмата. В нея участваха граждани от многофамилните жилищни сгради от Гурково.

Минималният процент на съгласие във всяка сграда трябва да е не по-малко от 67% от общия брой обекти. Всяка сграда, която събере необходимият процент съгласие за създаване на сдружение на собствениците трябва да заяви  предварително желание за участие по програмата до 17-и юни  като се попълнят  получените на срещата  бланки.

По-късно предстои среща само със заявилите желание за участие, в която ще се дадат по-конкретни указания за програмата.