Център за административно обслужване - 0800 19221

Представители на АРИР-Стара Загора се срещнаха със секретаря на Община Гурково

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора, като част от екипа на проекта "Back on Track" (Обратно в пътя), провежда проучване  сред младите хора в няколко малки общини, сред които и Гурково. Това стана ясно на среща със секретаря Магдалена Панева и представители  на местната общност за създаване на фокус група.

„Проучването цели да идентифицира и разбере характеристиките, различията и специфичните нужди на (NEET) безработните младежи от селските региони, свързани с образованието, достъпа до пазара на труда, уменията за намиране на заетост и културни и социални анализи на тази категория младежи“, обясни експертът от АРИР Катя Дянкова.

Целите на проекта са да се подобри достъпа за млади NEET лица, да се осигури ангажираност, да бъдат насърчени към образование, обучение или пазара на труда, за изграждане на основни умения и капацитет чрез персонализирани дигитални образователни решения. „Идеята е да  се разбере в дълбочина какви пречки стоят пред тях и как могат да бъдат подкрепени, за да направят промяна в живота си. Фокус групите се провеждат и в общините в Мъглиж, Николаево и Братя Даскалови“, каза секретарят на Община Гурково.