Център за административно обслужване - 0800 19221

Препис-извлечение от Протокола на комисията, за допускане на кандидатите за длъжността медицинска сестра в ДГ "Латинка", гр. Гурково

Протокол - виж тук