Център за административно обслужване - 0800 19221

АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

АВАРИЯ НА 03.08.22

10:00 – 14:00  С. ПАНИЧЕРЕВО - ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ - БЕЗ ВОДА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО;