Център за административно обслужване - 0800 19221

Приемен ден

  1. Приемният ден на кмета на общината се провежда всеки понеделник от 10:00 до 12:00 ч.
  2. Приемът е с предварително записване.
  3. При записването гражданите съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.
  4. Ако поради належащи служебни задължения кметът или зам.- кметът отсъстват от сградата на общината, техническият секретар уведомява по телефона гражданите за невъзможността от провеждане на приемен ден.
  5. Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси, на които вече са получили отговори.