Център за административно обслужване - 0800 19221

Администрация

ДлъжностИмеФамилияТелефон
Кмет на Община Гурково  Кънчо Папазов04331/2260
Заместник-кмет " Хуманитарни дейности"

04331/2260
Секретар общинаМагдаленаПанева04331/22-49
Гл. архитектПетърВлахов04331/2260


Oбща администрация

„Административно-правно обслужване, бюджет и финанси”

Длъжност

Име

Фамилия

Телефон

Главен счетоводител

Надка

Михалева

04331/20-84

Мл. експерт „Бюджет, труд и работна заплата"

Стефка

Станкова- Иванова

04331/20-84

Ст. счетоводител

Радка

Петкова

04331/20-84

Ст. счетоводител

Донка

Узунова

04331/20-84

Ст.счетоводител-касиер

Меглена

Петкова

04331/20-84

Мл. експерт „Човешки ресурси”

Петя

Кунчева - Нейкова

04331/22-60

Гл. специалист „Отбранително- мобилизационна подготовка"

Станьо

Георгиев

04331/22-90

Технически сътрудник кмет на община04331/22-60

Технически сътрудник Общински съвет

Иванка

Рачева-Генчева

04331/27-27

Технически сътрудник административно обслужване

Стоянка

Нанчова   

04331/22-60


Специализирана администрация

Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”

Длъжност

Име

Фамилия

Телефон

Директор

Румяна

Драганова

04331/22-60

Гл експерт „Общинска Собственост”

Янка

Дончева

04331/20-05

Гл. инспектор „Местни данъци и такси”  

Мария

Коева

04331/20-05

Гл. експерт „Търговска дейност, транспорт, местни данъци и такси"

Ваня

Иванова

04331/20-05

Мл. експерт "Социални, младежки и спортни дейности"

Ивелина

Тенева

04331/20-05

Мл. експерт "Земеделие и екология"

Цанимир

Стефанов

04331/20-05

Гл. специалист „ Строителство, програми и проекти“

 Пенка

Стойкова 

 04331/22-60

Гл. специалист "Кадастър и регулация"

Стоянка

Антонова

04331/22-60

Гл.специалист „Капитално строителство"04331/22-60

Гл. специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване"

Катя

Стоянова

04331/20-05

Гл. специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване"04331/20-05

Ст.спец. км-во Паничерево

Донка

Илиева

04340/22-33

Ст.спец. км-во Конаре

Диана

Чинтулова

04343/22-60Кметства

ДлъжностИмеФамилияТелефон
Кмет на кметство с. ПаничеревоАтанасГраматиков04340/22-60
Кмет на кметство с. КонареСтанчоСтефанов04343/22-60
Кметски наместник на : Димовци, Дворище, Жълтопоп, Брестова и ЖерговецКънчоКънев0897963616
Кметски наместник на : Пчелиново и ЗлатирътЛалкаЛалева0887885386
Кметски наместник на : Лява рекаМирославТодоров0896860155