Център за административно обслужване - 0800 19221

Решения

Решения на Общински съвет Гурково - мандат 2023 - 2027 г.

Протокол №9 от 27.06.2024 г.
Решения от №94 до №101 вкл. по Протокол №9/27.06.2024 г.
Опис на Решения от №94 до №101 по Протокол №9/27.06.2024 г.
Приложения към Решения по Протокол №9/27.06.2024 г. 
Протокол №8 от 31.05.2024 г.
Решения от №87 до №93 вкл. по Протокол №8/31.05.2024 г.
Опис на Решения от №87 до №93 по Протокол №8/31.05.2024 г.
Приложение №1 към Решение №87/31.05.2024 г.
Приложение №2 към Решение №92/31.05.2024 г. 
Протокол №7 от 26.04.2024 г.
Решения от №68 до 86 вкл. по Проткол №7/26.04.2024 г.
Опис на Решения от №68 до №86 по Протокол №7/26.04.2024 г.
Приложения към Решения по Протокол №7/26.04.2024 г.
Приложение №1 към Решение №68/26.04.2024 г.
Приложение №2 към Решение №68/26.04.2024 г.
Приложение №3 към Решение №71/26.04.2024 г.
Приложение №4 към Решение №72/26.04.2024 г. 
Протокол № 6 от 29.03.2024 г.
Решения от №49 до №67 вкл. по Протокол №6/29.03.2024 г.
Опис на Решения от №49 до №67 по Протокол №6/29.03.2024 г.
Приложения към Решения по Протокол №6/29.03.2024 г.
Протокол № 5 от 19.02.2024 г.
Решения от № 36 до № 48 вкл. по Протокол № 5/19.02.2024 г.
Опис на Решения от № 36 до № 48 по Протокол № 5/19.02.2024 г.
Протокол № 4 от 26.01.2024 г.
Решения от № 24 до № 35 вкл. по Протокол № 4/26.01.2024 г.
Опис на Решения от № 24 до № 35 по Протокол № 4/26.01.2024 г.
Протокол № 3 от 19.12.2023 год.
Решения от № 12 до № 23 вкл. по Протокол № 3/19.12.2023 г. 
Опис на Решения от № 12 до № 23 по Протокол № 3/19.12.2023 г.
Протокол № 2 от 20.11.2023 г.
Решения от № 2 до № 11 вкл. по Протокол № 2/20.11.2023 г.
Опис на Решения от № 2 до № 11 по Протокол № 2/20.11.2023 г. - Извънредно заседание
Протокол № 1 от 07.11.2023 г. с Решение № 1 
Решение № 1 по Протокол № 1/07.11.2023 г. -  избор на Председател на Общиснки съвет - ГурковоРешения на Общински съвет Гурково - мандат 2020 - 2023 г.

Решения от № 595 до № 598 вкл. по Протокол № 48/29.09.2023 г.

Решения от № 587 до № 594 вкл. по протокол № 47/05.09.2023 г.

Решения от № 584 до № 586 вкл. по Протокол № 46/01.09.2023 г.

Решения от № 558 до № 583 вкл. по Протокол № 45/28.07.2023 г.

Решения от № 546 до № 557 вкл. по Протокол № 44/30.06.2023 г.

Решения от № 539 до № 545 вкл. по Протокол № 43/26.05.2023 г.

Решения от № 529 до № 538 вкл. по Протокол № 42/28.04.2023 г.

Решения от № 509 до № 528 вкл. по Протокол № 41/31.03.2023 г.

Решения от № 490 до № 508 вкл. по Протокол № 40/17.02.2023 г.

Решения от № 481 до № 489 вкл. по Протокол № 39/27.01.2023 г.

Решения от № 467 до № 480 вкл. по Протокол № 38/16.12.2022 г.

Решения от № 456 ДО № 466 вкл. по Протокол № 37/25.11.2022 г.

Решения от № 439 до № 455 вкл. по Протокол № 36/28.10.2022 г.

Решения от № 424 до № 438 вкл. по Протокол № 35/16.09.2022 г.

Решения от № 404 до № 423 вкл. по Протокол № 34/29.07.2022 г.

Решения от № 393 до № 403 вкл. ПО Протокол № 33/30.06.2022 г.

Решения от № 381 до № 392 вкл. по Протокол № 32/17.05.2022 г. – извънредно заседание

Решения от № 367 до № 380 вкл. по Протокол № 31/15.04.2022 г.

Решения от № 354 до № 366 вкл. по Протокол № 30/25.03.2022 г.

Решения от № 342 до № 353 вкл. по Протокол № 29/25.02.2022 г.

Решения от № 331 до № 341 вкл. по Протокол № 28/28.01.2022 г.

Решения от № 319 до № 330 вкл. по Протокол № 27/17.12.2021 г.

Решения от № 314 до № 318 вкл. по Протокол № 26/01.12.2021 г.

Решения от № 294 до № 313 вкл. по Протокол № 25/29.10.2021 г.

Решения от № 282 до № 293 вкл. по Протокол № 24/30.09.2021 г.
Решения от № 265 до № 281 вкл. по Протокол № 23/30.07.2021 г.

Решения от № 261 до № 264 вкл. по Протокол № 22/15.06.2021 г.

Решения от №253 до №260 вкл. по Протокол 21 от 28.05.2021 г.

Решения от № 233 до № 252 вкл. по Протокол № 20/29.04.2021 г.

Решения от № 223 до № 232 вкл. по Протокол № 19/26.03.2021 г.

Решение № 222 по Протокол № 18/09.03.2021 г.

Решения от №198 до № 221 вкл. по Протокол № 17/26.02.2021 г.
Решения от № 186 до № 197 вкл. по Протокол № 16/29.01.2021 г.

Решения от №178 до №185 вкл. по Протокол №15 от 17.12.2020 г.

Решения от №169 до №177 вкл. по Протокол №14 от 26.11.2020 г.

Решения от № 156 до № 168 вкл. по Протокол № 13 от 29.10.2020 г

Решения на Общински съвет - Гурково мандат 2019г - 2023г

Протокол № 1 от 12.11.2019г. с Решение № 1 Решение №1 - избор на Председател на Общински съвет

Протокол №2 от 20.11.2019г. с Решения от №2 до №9 вкл.

Протокол №3 от 19.12.2019г. с Решения от №10 до №32 вкл.

Протокол №4 от 27.12.2019г. с Решения от №33 до №36 вкл.

Решения от № 37 до № 43 вкл. по Протокол № 5/16.01.2020 г.

Решения от № 44 до № 64 вкл. по Протокол № 6/06.02.2020 г.

Решения от № 65 до № 84 вкл. по Протокол № 7/31.03.2020 г.

Решения от № 85 до № 104 вкл. по Протокол № 8/19.05.2020 г. 

Решения от № 105 до № 114 вкл. по Протокол № 9/16.06.2020 г. 

Решения от № 115 до № 138 вкл. по Протокол № 10/30.07.2020 г.

Решения от № 139 до №149 вкл. по Протокол №11/25.09.2020г

Решения от № 150 до № 155 вкл. по Протокол № 12/02.10.2020 г.

Решения на Общински съвет Гурково - мандат 2015 - 2019 г.

   

Протокол № 1 от 06.11.2015 г. с Решение № 1.

Решение № 1 – избор на Председател на Общински съвет - Гурково

Протокол № 2 от 19.11.2015 г. с Решение от  № 2 до № 9  вкл.

Решение №  2 – Предложение на Председателя на ОбС - Гурково с вх.№ ОС – 277/11.11.2015 г.  – създаване на постоянни комисии към Общински съвет -  Гурково.

Решение №  3 - Предложение на Председателя на ОбС - Гурково с вх.№ ОС – 278/11.11.2015 г.  – определяне на състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Гурково.

Решение №  4 - Предложение на Председателя на ОбС - Гурково с вх.№ ОС – 279/11.11.2015 г. –  определяне на състава и ръководството на временната комисия за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г.

Решение №  5 - Предложение на Председателя на ОбС - Гурково с вх.№ ОС – 280/11.11.2015 г. – създаване на Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Решение №  6 - Предложение на Председателя на ОбС - Гурково с вх.№ ОС – 281/11.11.2015 г.  – определяне представител от Общински съвет-Гурково в състава на Областния съвет за  развитие на Област Стара Загора.

Решение №  7 - Предложение на Председателя на ОбС - Гурково с вх.№ ОС – 282/11.11.2015 г. – определяне на делегат на Общината в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Решение №  8 - Докладна  с вх.№ ОС – 300/17.11.2015 г. – определяне размера на основната месечна работна заплата на  Кмета на  Община Гурково.

Решение №  9 - Докладна  с вносител Кмета на Общината с вх.№ ОС – 301/18.11.2015 г.– определяне размера на основните месечни работни заплати на  кметове на кмества в Община Гурково.

Протокол № 3 от 22.12.2015 г. с Решение от  № 10 до № 23  вкл.

Решение №  10 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  – 304 / 18.11.2015 г. – актуализация на капиталовите разходи на Община Гурково за 2015 година.

Решение №  11 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  – 305 / 18.11.2015 г. – предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета в Сметка за европейски средства за 2015 г

Решение №  12 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  306 / 18.11.2015 г. – временен безлихвен заем от бюджета в СЕС.

Решение №  13 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  307 / 19.11.2015 г. – корекция по бюджета на Община Гурково за 2015 година

Решение №  14 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  308 / 19.11.2015 г. – приемане Годишна програма за развитие на читалищната дейност  в община Гурково за 2016 година

Решение №  15 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  309 / 19.11.2015 г. – приемане битовите отпадъци на Община Твърдица на депо за неопасни отпадъци гр. Гурково.

Решение №  16 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  с вх.№ ОС – 310 / 19.11.2015 г. – прекратяване на членството на община Гурково в РАО „Тракия”

Решение №  17 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  – 311 / 19.11.2015 г. - разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/ – ПР /план за регулация/ за с. Лява река,  община Гурково.

Решение №  18 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  – 312 / 19.11.2015 г. - разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/ – ПР /план за регулация/ за с. Димовци,  община Гурково, включващо махалите Димовци, Брестова, Дворище, Жълтопоп и Жерговец

Решение №  19 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  314 / 20.11.2015 г. - разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП /парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура/ за външно електроприсъединяване и външно водозахранване на ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 18157.79.28 по КК /кадастрална карта/ на  гр. Гурково за изграждане на обект : “За производствени и складови дейности – строителни материали”.

Решение №  20 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  313 / 20.11.2015 г. - предварително съгласие за прокарване на външно електроприсъединяване и външно водозахранване на обект : „За производствени и складови дейности – строителни материали”  в ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 18157.79.28 по КК /кадастралната карта/ на гр. Гурково за изграждане.

Решение №  21 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  318 /26.11.2015  г. -  изменение   и  допълнение   на Решение № 583 от 25.06.2015 год.  прието с Протокол № 52 от 25.06.2015 год. на Общински съвет- Гурково във връзка с  Участието на община Гурково с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90РО001-2.002: „Независим живот” в рамките  на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение №  22 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 321  /26.11.2015   г.  -   корекция по бюджета на Община Гурково за 2015 година.

Решение №  23 - Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 322  /  02.12.2015 г.  -  допълнение в Наредбата за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гурково

Решения от № 24 до № 42 вкл. по Протокол № 4/22.12.2015 г.

Решения от № 43 до № 53 вкл. по Протокол №5/28.01.2016 г.

Решения от № 54 до № 72 вкл. по Протокол №6/25.02.2016 г.

Решения от № 73 до № 96 вкл. по Протокол №7/31.03.2016 г.

Решения от № 97 до № 114 вкл. по Протокол №8/28.04.2016 г.

Решения от № 115 до № 127 вкл. по Протокол № 9/27.05.2016 г.

Решение № 128 по Протокол №10/15.06.2016 г.

Решения от № 129 до № 142 вкл. по Протокол № 11/ 30.06.2016 г.

Решения от № 143 до №164 вкл. по Протокол № 12/28.07.2016 г.

Решения от № 165 до № 183 вкл. по Протокол №13/29.09.2016 г.

Решения от № 184 до № 192 вкл. по Протокол № 14/27.10.2016 г.

Решения от № 193 до № 203 вкл. по Протокол № 15/30.11.2016 г.

Решения от № 204 до № 216 вкл. по Протокол №16/22.12.2016 г.

Решения от № 217 до № 233 вкл. по Протокол № 17/26.01.2017 г.

Решения от № 234 до 249 вкл. по Протокол № 18/23.02.2017 г.

Решения от № 250 до № 263 вкл. по Протокол № 19/30.03.2017 г.

Решения от № 264 до № 274 вкл. по Протокол № 20/27.04.2017 г.

Решения по Протокол № 21/24.05.2017 г. няма.Решения от № 275 до № 286 вкл. по Протокол № 22/ 31.05.2017 г.

Решения от № 287 до № 293 вкл. по Протокол № 23/29.06.2017 г.

Решения от № 294 до № 305 вкл. по Протокол № 24/27.07.2017 г.

Решение № 306 по Протокол № 25/28.08.2017 г.

Решения от № 307 до № 322 вкл. по Протокол № 26/28.09.2017 г.

Решения от № 323 до № 331 вкл. по Протокол № 27/26.10.2017 г.

Решения от № 332 до № 340 вкл. по Протокол № 28/30.11.2017 г.

Решения от № 341 до № 356 вкл. по Протокол № 29/21.12.2017 г.

Решения от № 357 до № 368 вкл. по Протокол № 30/25.01.2018 г.

Решения от № 369 до № 383 вкл. по Протокол № 31/22.02.2018 г.

Решения от № 384 до № 404 вкл. по Протокол № 32/29.03.2018 г.

Решения от № 405 до № 418 вкл. по Протокол № 33/26.04.2018 г.

Решение № 419 по Протокол № 34/30.04.2018 г.

Решения от № 420 до № 427 вкл. по Протокол № 35/30.05.2018 г.

Решения от № 428 до № 443 вкл. по Протокол № 36/28.06.2018 г.

Решения от № 444 до № 463 вкл. по Протокол № 37/26.07.2018 г.

Решения от № 464 до № 481 вкл. по Протокол № 38/28.09.2018 г

Решения от № 482 до № 493 вкл. по Протокол № 39/25.10.2018 г.

Решения от № 494 до № 504 вкл. по Протокол № 40/29.11.2018 г.

Решения от № 505 до № 513 вкл. по Протокол № 41/20.12.2018 г.

Решения от № 514 до № 527 вкл. по Протокол № 42/31.01.2019 г.

Решения от № 528 до № 544 вкл. по Протокол № 43/28.02.2019 г.

Решения от № 545 до № 560 вкл. по Протокол № 44/28.03.2019 г. 

Решения от № 561 до № 566 вкл. по Протокол № 45/25.04.2019 г.

Решения от № 567 до № 580 вкл. по Протокол № 46/30.05.2019 г.

Решения от № 581 до № 592 вкл. по Протокол № 47/27.06.2019 г. 

 Решения от № 610 до № 625 вкл. по Протокол № 49/19.09.2019 г.

Решения от № 626 до № 627 вкл. по Протокол № 50/26.09.2019 г.