Център за административно обслужване - 0800 19221

Дневен ред на заседанията

Заседания на Общински съвет Гурково - мандат 2023 - 2027 г.

2024

Заседание на Общински съвет - Гурково 31.05.2024 г.
Заседание на Общински съвет - Гурково 26.04.2024 г.
Заседание на Общински съвет - Гурково 29.03.2024 г.
Извънредно заседание на Общински съвет - Гурково на 19.02.2024 Г. 
Заседание на Общински съвет - Гурково на 26.01.2024 г. - Покана

2023

Заседание на Общински съвет Гурково на 19.12.2023 г. - Покана
Заседание на Общински съвет Гурково на 20.11.2023 г. - Покана


Заседания на Общински съвет Гурково - мандат 2020 - 2023 г.

2023

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Гурково на 29.09.2023 г. - Покана

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Гурково на 01.09.2023 г. - Покана

Заседание на Общински съвет Гурково на 28.07.2023 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 30.06.2023 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 26.05.2023 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 28.04.2023 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 31.03.2023 г. - Покана

2022

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Гурково на 16.09.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 29.07.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет Гурково - 30.06.2022 г. - Покана

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Гурково на 17.05.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 15.04.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 25.03.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 25.02.2022 г. - Покана

2021

Заседание на Общински съвет - Гурково на 17.12.2021 г. - Покана

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Гурково на 01.12.2021г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 29.10.2021 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 30.09.2021 г- Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 30.09.2021 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 29.04.2021 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 29.01.2021 г. - Покана

2020

Заседание на Общински съвет - Гурково на 17.12.2020 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 26.11.2020 г. - Покана

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Гурково на 02.10.2020г - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 25.09.2020 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 30.07.2020 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 16.06.2020 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 19.05.2020 г. - Покана


Заседания на Общински съвет Гурково - мандат 2015 - 2019 г.