Център за административно обслужване - 0800 19221

Институции

Полицейски участък Гурково
Телeфон: 166 : 04331/22-61
Адрес: ул. "Шести септември" № 1
Район на обслужване: община Гурково и община Николаево

Магистрална полиция
Район на обслужване: "Прохода на Републиката"

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
Телeфон: 160: 04331/20-35
Адрес: ул. "Първи май"  № 31А
Район на обслужване: община Гурково, община Николаево и община Мъглиж

Районна пътна служба
Телeфон: 04331/21-69
Адрес: ул. "Първи май" № 31А
Район на обслужване: община Гурково, община Николаево и община Мъглиж.

Дирекция социално подпомагане
Телeфон: 04331/28 -34, 27-90
Адрес: ул. "Шести септември" № 1
Район на обслужване: община Гурково и община Николаево

Бърза и неотложна медицинска помощ
Телeфон: 150 : 04331/22-98
Адрес: ул. "Шести септември" № 1
Район на обслужване: община Гурково и община Николаево, община Мъглиж,
Второкласен коридор – път „- Е 55 Русе- Велико Търново – Гурково – Свиленград - / Прохода на Републиката / и Първокласен път І -6 София-Казанлък-Гурково-Бургас

Поща
Телeфон: 04331/22-22
Адрес: ул. "Княз Ал. Батенберг" № 3

ЦКБ - АД, Стара Загора, клон Гурково
Телeфон: 04331/22-38
Адрес: ул. "Княз Ал. Батенберг" № 2

Държавно горско стопанство
Телeфон: 04331/21-17
Факс: 04331/20-24
Адрес: ул. "Прохода