Център за административно обслужване - 0800 19221

Общински съветници

Председател ОБС - Гурково :

Димитър Атанасов Драчев 

Списък на общинските съветници:

 1. Анастас Йосков Черкезов
 2. Атанас Славчев Атанасов
 3. Гочо Динев Гочев
 4. Добринка Добрева Кръстева
 5. д-р Иванка Петрова Дончева
 6. Иван Михайлов Стоянов
 7. Любен Михов Чакъров
 8. Минчо Сашев Минчев
 9. Николай Георгиев Стоянов
 10. Стойка Стефанова Мазнева
 11. Стоян Иванов Иванов
 12. Юсеин Мехмед Юсеин