Център за административно обслужване - 0800 19221

Населени места

Кметство 

ПАНИЧЕРЕВО

Кмет: Атанас Граматиков

Адрес: 6172, с. Паничерево, ул. "Язовирна" №2
тел. 04340/2260
e-mail: panicherevo.kmetstvo@abv.bg

Кметство

КОНАРЕ

Кмет: Радостина Добрева

Адрес: 6189, с. Конаре
тел. 04343/2260
e-mail: konare_kmet@abv.bg

Кметски наместници

с. ДИМОВЦИ

(и съставни села Брестова, Дворище, Жълтопоп и Жерговец)

Кметски наместник: Кънчо Кънев

Адрес: 6192, с. Димовци
тел. 0897963616
e-mail: dimovtsi_kmetstvo@abv.bg

 с. ПЧЕЛИНОВО

(и съставно село Злати рът)

Кметски наместник: Стоян Ганчев

Адрес: 6196, с. Пчелиново
тел.: 0887885386
e-mail: pchelinovo_kmetstvo@abv.bg

с. ЛЯВА РЕКА

Кметски наместник: Мирослав Тодоров

Адрес: 6198, с. Лява река
тел. 0887468343
e-mail: lyavareka_kmetstvo@abv.bg