Център за административно обслужване - 0800 19221

Председател

Председател на Общински съвет - Гурково

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДРАЧЕВ


Димитър Драчев е роден на 11 септември 1970 г. По професия е експерт по съобщителна техника. Преминал е стратегически курс „Изпълнение на задълженията на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана” във Военната академия, София.

Бил е Заместник областен управител на област Стара Загора в периода 2010 г. - 2013 г. и  2016 г. – 2021 г.

Женен е, има едно дете.

За контакти:

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора,

бул. “Княз Ал. Батенберг” 3

тел.: 0886534488

факс: 04331/ 2884

e-mail: obs@gurkovo.bg