Център за административно обслужване - 0800 19221

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Гурквокъм документапубликувано на 30-07-2020
Вътрешни правила за заплатите в Общинска администрациякъм документапубликувано на 04-02-2019
Вътрешни правила за РЗ общински дейности Община Гурковокъм документапубликувано на 18-05-2017
Вътрешни правила бюджетен процес Община Гурковокъм документапубликувано на 28-04-2017


заповед №З-6/04.01.2021.pdf

заповед № З-5/04.01.2021.pdf

Вътрешни правила за РЗ на Община Гурково.pdf