Център за административно обслужване - 0800 19221

Географско положение

Община Гурково е разположена в централна България, област Стара Загора , в източния край на Розовата долина и южния край на Прохода на републиката / Хаинбоаз/, които разделя Тревненския от Елено - Твърдишкия дял на Стара планина.

На изток граничи с община Твърдица, на запад с община Николаево, на юг с община Нова Загора , на север с община Велико Търново и на североизток с община Елена.

От Стара планина извират реките Лазова и Радова, които преминават през гр. Гурково и се вливат в р. Тунджа, а в южния край на Община Гурково се намира язовир "Жребчево". По билото на Стара планина преминава туристическата еко-пътека Ком – Емине. В гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре има изградени 3 микроязовира.

През територията на общината преминават:
Първокласен път – І – 6 СОФИЯ-КАЗАНЛЪК – ГУРКОВО - БУРГАС, който се дублира с ж.п. линия „София – Бургас„

През територията на общината преминават:
Първокласен път – І – 6 СОФИЯ-КАЗАНЛЪК – ГУРКОВО - БУРГАС, който се дублира с ж.п. линия „София – Бургас„
Път – II -55 – РУСЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ГУРКОВО -СВИЛЕНГРАД –/ Проход на Републиката/.