Център за административно обслужване - 0800 19221

Вътрешни правила

Вътрешни правила за защита на лицата , подаващи сигнали за 

нарушения и последващи дейстия по тях в община Гурково

 към документапубликувано на 04.05.2023г.
Вътрешни правила за РЗ на директорите на общинските детски градиникъм документапубликувано на 30-01-2024
Вътрешни правила за заплатите в Общинска администрациякъм документапубликувано на 04-02-2019
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Гурквокъм документапубликувано на 30-07-2020
Вътрешни правила за РЗ общински дейности Община Гурково към документапубликувано на 18-05-2017
Вътрешни правила бюджетен процес Община Гурковокъм документапубликувано на 28-04-2017Заповед №З-6/04.01.2021.pdf

Заповед № З-5/04.01.2021.pdf

Вътрешни правила за РЗ на Община Гурково.pdf