Център за административно обслужване - 0800 19221

Контакти с общинска администрация

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

„Административно-правно обслужване, бюджет и финанси”

Длъжност

Име

Фамилия

Телефон

Директор

вакантна

 

 

Главен счетоводител

Мария

Коева

04331/20-84

Мл. експерт „Бюджет, труд и работна заплата"

Стефка

Станкова- Иванова

04331/20-84

Ст. счетоводител

Радка

Петкова

04331/20-84

Ст. счетоводител

Донка

Узунова

04331/20-84

Ст.счетоводител-касиер

Меглена

Петкова

04331/20-84

Мл. експерт „Човешки ресурси”

Петя

Кунчева - Нейкова

04331/22-60

Гл. специалист „Отбранително- мобилизационна подготовка"

Теньо 

Цанев

04331/22-90

Технически сътрудник кмет на община

Мелани 

Ангелова

04331/22-60

Технически сътрудник Общински съвет

Иванка

Рачева-Генчева

04331/27-27

Технически сътрудник административно обслужване

Стоянка

Нанчева   

04331/22-60

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”

Длъжност

Име

Фамилия

Телефон

Директор

Румяна

Драганова

04331/22-60

Гл експерт „Общинска Собственост”

Янка

Дончева

04331/20-05

Гл. инспектор „Местни данъци и такси”  

вакантна


04331/20-05

Гл. експерт „Търговска дейност, транспорт, местни данъци и такси"

Ваня

Иванова

04331/20-05

Мл. експерт "Социални, младежки и спортни дейности"

Ивелина

Тенева

04331/20-05

Мл. експерт "Земеделие и екология"

Цанимир

Стефанов

04331/20-05

Ст. експерт „ Европейски програми, проекти,обществени поръчки  и инвестиции“

 Кристина

Георгиева

 04331/22-60

Гл. специалист "Кадастър и регулация"

Стоянка

Антонова

04331/22-60

Гл.специалист „Капитално строителство и инвеститорски контрол"

Пенка

Стойкова

04331/22-60

Гл. специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване"

Катя

Стоянова

04331/20-05

Гл. специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване"

вакантна


04331/20-05

Ст.спец. кметство Паничерево

Донка

Илиева

04340/22-33

Ст.спец. кметство  Конаре

Диана

Чинтулова

04343/22-60

Кмет  на кметство с. Паничерево

Атанас

Граматиков

04340/22-60

Кметове на кметства и кметски наместници

Кмет на кметство с. Конаре

Станчо 

Стефанов

04343/22-60

Кметски наместник на : Димовци, Дворище, Жълтопоп, Брестова и Жерговец

Кънчо

Кънев

0897963616

Кметски наместник на : Пчелиново и Златирът

Лалка

Лалева

0887885386

Кметски наместник на : Лява река

Мирослав

Тодоров

0896860155