Център за административно обслужване - 0800 19221

Кметски наместници

 Кметски наместник с. Пчелиново (и съставно село Злати рът)

Лалка Лалева

Адрес: 6196, с. Пчелиново

тел. 0887885386

e-mail: pchelinovo_kmetstvo@abv.bg

Кметски наместник с. Димовци (и съставни села Брестова, Дворище, Жълтопоп и Жерговец)

Кънчо Кънев

Адрес: 6192, с. Димовци

тел. 0897963616

e-mail: dimovtsi_kmetstvo@abv.bg

 Кметски наместник с. Лява река

Мирослав Тодоров

Адрес: 6198, с. Лява река

тел. 0887468343

e-mail: lyavareka_kmetstvo@abv.bg