Център за административно обслужване - 0800 19221

Заместник - кметове

Заместник-кмет " Хуманитарни дейности"ТоткаПеткова04331/2260

ТОТКА ПЕТКОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

Родена на 01.06.1966 г. в гр.Казанлък

Завършва висше образование специалност „ Начална педагогика“ в ПУ „ Паисий Хилендарски“. Притежава втора магистърска степен от Тракийски университет  специалност „  Психологическо консултиране“. В продължение на 29 години работи като начален учител в СУ „ Христо Смирненски“ град Гурково. Повече от 17 години е председател на Синдиката на българските учители в община Гурково.

Заместник –кмет на община Гурково от 03.01.2020  год. с ресори Образование, здравеопазване, култура, социални, спортни и младежки дейности.

Има син и дъщеря.