Център за административно обслужване - 0800 19221

Видео - Заседания ОбС Гурково

Видеозаписи от Заседанията на Общински съвет Гурково - мандат 2023 - 2027 г.

2024

Видеозапис от Заседание на Общински съвет  Гурково на 29.03.2024 г.
Видеозапис от Извънредно заседание на Общински съвет  Гурково на 19.02.2024 г.
Видеозапис от Заседание на Общински съвет  Гурково на 26.01.2024 г.
 

2023

Видеозапис от Заседание на Общински съвет Гурково на 19.12.2023 г.
Видеозапис от Заседание на Общински съвет Гурково на 20.11.2023 г.