Център за административно обслужване - 0800 19221

Питания и отговори

Питания и отговори по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА - Заседания на Общински съвет Гурково - мандат 2023 - 2027 г.

2024

Питания и отговори от Заседание на Общински съвет  Гурково на 29.03.2024 г.
Питания и отговори от Извънредно заседание на Общински съвет  Гурково на 19.02.2024 г.
Питания и отговори от Заседание на Общински съвет  Гурково на 26.01.2024 г.
 

2023

Питания и отговори от Заседание на Общински съвет Гурково на 19.12.2023 г.
Питания и отговори от Заседание на Общински съвет Гурково на 20.11.2023 г.