Община Гурково заема територия от 292 кв. км. С население 5 843 души, разпределено неравномерно в 11 населени места. Най-голяма част от него живее в административния център – гр. Гурково – 3 169 жители.

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

08 ЮНИ 2021

съобщение

Архив

СЪОБЩЕНИЕ

04 ЮНИ 2021

СЪОБЩЕНИЕ

03 ЮНИ 2021

съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

25 МАЙ 2021

съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

18 МАЙ 2021

съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

18 МАЙ 2021

съобщение

МЕНЮ