ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 983446

Последна промяна:

„Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Гурково по обособени позиции“

№ в профил на купувача:

Публикувана на: 12.06.2020

Прикачени файлове: 12

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 983242

Последна промяна:

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 979363

Последна промяна:

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 979344

Последна промяна:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО - ВТОРИ ЕТАП

№ в профил на купувача: 976513

Публикувана на: 11.05.2020

Прикачени файлове: 21

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

Реконструкция и промяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково, Община Гурково - Втори Етап

№ в профил на купувача: 970380

Публикувана на: 31.03.2020

Прикачени файлове: 16

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2019-0002

Последна промяна: 16.05.2019

„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково , по две обособени позиции”

№ в профил на купувача: 001-2019

Публикувана на: 01.02.2019

Прикачени файлове: 23

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2019-0001

Последна промяна: 19.06.2019

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0012

Последна промяна: 15.04.2019

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0010

Последна промяна: 20.09.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0007

Последна промяна: 27.08.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0006

Последна промяна: 04.12.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0005

Последна промяна: 29.03.2019

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0003

Последна промяна: 05.10.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0001

Последна промяна: 04.06.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2017-0003

Последна промяна: 11.04.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2017-0001

Последна промяна: 08.08.2017

МЕНЮ